Styrelsen 2023

Styrelsen 2023 utgörs av:

 • Ordförande: Anneke Smedinga
 • Viceordförande: Andreas Nykvist
 • Sekreterare: Linnéa Laustiola
 • Skattmästare: Emma Blomgren
 • Informationssekreterare: Melina Lindholm
 • Programsekreterare: Hanna Dahlblom
 • Värd och värdinna: Emil McCartan och Emilia Melén

Övrigt

 • Skaffa medlemskap genom att betala medlemsavgiften på 7€/år till Kleios skattmästare eller gör en inbetalning till Kleios kontonummer FI98 4055 0010 4466 60 eller till Kleios MobilePay 19330. Då du blir medlem skall du meddela styrelsen ditt:
  • fullständiga namn
  • E-post
  • telefonnummer
  • hemort

Styrelsen nås via e-post på kleio-styrelse@abo.fi

Enskilda styrelsemedlemmar nås via e-post på förnamn.efternamn@abo.fi