Styrelsen 2022

Styrelsen 2022 utgörs av:

 • Ordförande: Benjamin Andersson
 • Viceordförande: Oscar Skogberg
 • Sekreterare: Jenna Ingves
 • Skattmästare: Andreas Nykvist
 • Informationssekreterare: Sofia Londen
 • Programsekreterare: Paulina Åkerman
 • Värdinna: Melina Lindholm

Övrigt

 • Skaffa medlemskap genom att betala medlemsavgiften på 7€/år till Kleios skattmästare eller gör en inbetalning till Kleios kontonummer FI98 4055 0010 4466 60 eller till Kleios MobilePay 19330. Då du blir medlem skall du meddela styrelsen ditt:
  • fullständiga namn
  • E-post
  • telefonnummer
  • hemort

Styrelsen nås via e-post på kleio-styrelse@abo.fi

Enskilda styrelsemedlemmar nås via e-post på förnamn.efternamn@abo.fi